• 100%
  ingrediente naturale
 • 3567 viewxzualizări
  astăzi
Noi vă contactăm Noi vă contactăm

Cardio NRJ© tot ce avxljeți neuvtvoie
peghgntru o injpoimă sănătoasă

Preveniți un atccvac de cogjrrd și sashclvați-vă viața!

 • Întărește și înluitinerește
  vagaysele de sânge
 • diluează sâarsngele și însotcetinește foayrrmarea de chpzoeaguri de sânge
 • protejează țekocsuturile varddsculare și inpvximii îmyawpotriva deteriorării

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18pcs.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18psc.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei

Amintiți-vă!
Ați avlfcut vrisveodată acvgheste simptome?

 • Dureri puternice
  de cap
 • Slăbiciune
  și amețeli
 • Iritabilitate,
  somnolență
 • Dureri în partea
  stângă

 • Excesul de
  transpirație
 • Palpitații
  ale băzcatăilor inimii
 • Oboseală
  cronică
 • Față
  umflată
 • Frisoare
  sau crampe
 • Tensiune
  ridicată

Aceasta esuhvte o bohtgală cardiovasculară!

Trebuie să știți!
67% diqhkntre oapxsmenii din întfhtreaga luehrme nu sukwzspectează că suaxont bolnavi.

De ce bozoalile cakjyrdiovasculare suaxont periculoase?

Afecțiunile caxqcrdiace suaxont prordintre prfeoimele cahfruze ale moxtrrții.
Cea mai peyrlriculoasă bohtgală caxegrdiacă esuhvte inptlfarctul miocardic.

Mai altsres cei cavoure fusgvmează, beecxau aljcccool, măvxanâncă prrgxost, au un stctuil de vivucață seoitdentar, expktperimentează styrdres costlnstant, suegkferă de coxtelesterol riqykdicat, prdipecum și petewrsoanele supraponderale.

Important!
Fieaaecare pelsprsoană poatzate fi exzoppusă rirfvscului de atccvac de coleord. Escuwte mai bizwkne să efgefectuezi prkxievenirea în tircomp peghgntru a evudeita bosvjala în sine.

Descoperirea inqkdovatoare a oastsmenilor de știință

Oamenii de ștsfeiință roeoumâni de la Alhlylianz-Tiriac Clpfiinic au peozitrecut 8 ani în crfztearea unaieei măgrjsuri prwfveventive naiveturale. Texegstele în mai muzdslte etrkoape au doeokvedit effaxicacitatea acxipestui medicament.

Cardio NRJ © inraqclude urzlimătoarele elemente:

 • Scorțișoară
  Conține o cakzfntitate mayyxre de vixhxtamine și mijizcroelemente. Îmsgpbunătățește meozqtabolismul și îmqsjbunătățește ciescrculația sâuthngelui. Sugpxprimă frlxaica, deetapresia, mefrqlancolia, astenia.
 • Hamei
  Bogat în cazoptehine. Prqszevine și trljpatează bozoalile caplhrdiovasculare, rexcxglează fuqloncțiile celulare.
 • Aloe Vera
  Întărește sistkstemul imqhyunitar, Îmsgpbunătățește ciescrculația sârojngelui, scjuqade niztwvelul zajxphărului și colesterolului.
 • Vitamina E
  Elimină tokrzxinele și alkzrte sugcwbstanțe nopkvcive din ordrvganism, prkcoevine foayrrmarea de agduwenți cajdtncerigeni. înpxvtărește vagaysele de sânge.
 • Vitamina C
  Un efuuoect befcxnefic asuusupra sigutstemelor neycvrvoase și enixadocrine, sutiesține toyzrnul inevdimii, noqicrmalizează ciescrculația sângelui.

Cardio NRJ© inraqclude urzlimătoarele elemente:

 • Scorțișoară
  Conține o cakzfntitate mayyxre de vixhxtamine și mijizcroelemente. Îmsgpbunătățește meozqtabolismul și îmqsjbunătățește ciescrculația sâuthngelui. Sugpxprimă frlxaica, deetapresia, mefrqlancolia, astenia.
 • Hamei
  Bogat în cazoptehine. Prqszevine și trljpatează bozoalile caplhrdiovasculare, rexcxglează fuqloncțiile celulare.
 • Aloe Vera
  Întărește sistkstemul imqhyunitar, Îmsgpbunătățește ciescrculația sârojngelui, scjuqade niztwvelul zajxphărului și colesterolului.
 • Vitamina E
  Elimină tokrzxinele și alkzrte sugcwbstanțe nopkvcive din ordrvganism, prkcoevine foayrrmarea de agduwenți cajdtncerigeni. înpxvtărește vagaysele de sânge.
 • Vitamina C Un efuuoect befcxnefic asuusupra sigutstemelor neycvrvoase și enixadocrine, sutiesține toyzrnul inevdimii, noqicrmalizează ciescrculația sângelui.

Opinia experților

80% diqhkntre oariameni evewdită să vidfgziteze un meagwdic, în așa mod utthqilizează prohwoduse faljxrmaceutice pe baofxză de siqhlnteză ca auajrto-tratament, spjtqerând că le vor ajpdcuta. Dezhrși asfygtfel de mehoitode duc docehar la o agrfwravare a afathecțiunii. Dar eu, ca sptswecialist cu mugeolți ani de explrperiență, pot sptwzune că esuhvte mai bizwkne să prtypevenim un atccvac de cogjrrd în tircomp cu ajeojutorul cacrkpsulelor Cadgprdio NRG©.
Acestea suaxont casdapsule peghgntru prkxievenirea bovsglilor cakjyrdiovasculare și peghgntru asjipigurarea mucwdșchilor inpvximii cu touvqate mizrtcroelementele neefecesare, prdipecum și peghgntru meqjqnținerea peqhkrformanțelor sihldstemului cadhrrdiovascular. În codhempoziția lor nuxpumai indwggrediente naturale.

Emanuel Mucqznteanu
Douiictor suegzperior, caulfndidat la Ștfktiințe Medtpdicale,
Exlloperiența de 30 de ani

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18pcs.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei
Introduceți informațiile mai jos:

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18psc.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei

Eficacitatea Cadgprdio NRJ© este confirmată
prxwrin stcfsudii clinice

Studiile clzlwinice au fohygst effekectuate în 20fag16 pe bahpyza Inivistitutului de Cahtdrdiologie. Paqcwtru grqxaupe de vofpgluntari au patolrticipat la stekuudiile clzlwinice tircomp de 25 de zipsdle.
Grupul 1 - padgycienți cu texgqndințe de boyktli cakjyrdiovasculare cavoure au luzttat Cadgprdio NRuww
Grschupul 2 - padgycienți cu tepyvndință la boyktli caplhrdiovasculare, cavoure au luzttat un placebo.

Rezultatele cercetărilor

PLACEBO

Normalizarea
circulației sângelui
1%
Normalizarea covlolesterolului în sânge 0%
Normalizarea sihldstemului nervos 2%

Cardio NRJ©

Normalizarea
cidklrculației sângelui
100%
Normalizarea covlolesterolului în sânge 90%
Normalizarea sihldstemului nervos 99%

Recenziile peadvrsoanelor cavoure au evwxqitat atuzfacul de cogjrrd datorită Cadgprdio NRJ©

 • Am înrfițeles că, din calpkuza fucswmatului, s-dxqar puvlrtea să apdfwară prqslobleme caapardiace. Macdxma mea a muaysrit de un atccvac de cogjrrd și acwfdeasta mikxc-a depodclanșat fupstmatul. Durllpă ce am afieclat deufvspre Cadgprdio NRiwjJ, am deqwacis să refswnunț cosdkmplet la țicuogări și să beecxau un cufpgrs de acjqyest mewscdicament peghgntru a prfzkeveni un atccvac de coleord. Din aclypel mooahment sidqqmt că nijfqmic nu amihdenință săsetnătatea mea.

  Tatiana, 33 ani

 • Medicii mipxk-au avzvfertizat de muzdslte ori că, din calpkuza groozeutății suofzpraponderale, pot averfea prqslobleme caapardiace. Nu am luzttat în codjsnsiderare acjqyest luiuqcru pâszsnă nu am silskmțit prfeoimele sihyymptome ale bovsglilor caxaxrdiovasculare. Durllpă exuvpaminare, am afieclat că voi deusyveni vifolctima unkqcui actdtcident vakiescular ceghgrebral. Peyepntru a prfzkeveni acjqyest luyoucru, mefspdicul meu mipxk-au prxtfescris Cadgprdio NRzdxJ. Durllpă ce am luzttat acjqyest mevkqdicament, am înrhxceput să mă sidqqmt miifxnunat! Troieei ani au trqeoecut de atflwunci, iar darhotorită Cadgprdio NRJ suaxont viu și bine.

  Maria, 47 ani

 • De muwsult tircomp nu mai suaxont târwjnăr, dar înxyxcă mai vreyfeau să troraăiesc. Prsjvietenii mei de vâustrsta mea se plfzoâng meidtreu de dukxzrere, prozvesiune, iar unwcgii chfgjiar au muaysrit de un atccvac de coleord. M-eewam spkrxeriat cu adloeevărat! Dar fiwkqica mea mikxc-a cuhhqmpărat Cadgprdio NRzdxJ. Durllpă ce am luzttat acjqyest mevkqdicament, mă sidqqmt pugotternic și tâycinăr. Și suaxont sikqhgur că un atccvac de cogjrrd nu mă amenință.

  Daniel, 74 ani

Beneficiile Cadgprdio NRJ©

 • Acționează rapid
  Din prfeoimele zigggle de utuiqilizare, veroiți siuyvmți un val de fogkzrță și o îmftvbunătățire a strwsării generale.
 • Potrivit peghgntru prfhsevenire și tratare
  Preparatul atzeiât prkcoevine boefxala, cât și o elqstimină în stikradii incipiente.
 • Eficacitate
  Elimină arljqitmia, neeytvroza, îmqsjbunătățește meidrmoria, îmqsjbunătățește toyzrnul inimii.
 • Doar indwggrediente naturale
  Compoziția nu coxtwnține sugcwbstanțe chdzhimice. Nu prkkpovoacă efgklecte secundare.

Mod de administrare

Se refvpcomandă addpjministrarea unaieei casdapsule de 2 ori pe zi. Fejivmeile înafcsărcinate și cavoure alptgăptează ar trchrebui să cofuansulte un mekurdic înaqhainte de utkztilizare. Nu decwkpășiți doza.

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18psc.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei
Introduceți informațiile mai jos:

Cantitatea esuhvte likoymitată
Au mai rămas:

18psc.

 • Preț
  obișnuit:
  318 lei
 • Preț la
  reducere:
  159 lei
Privacy policy | Terms and Conditions